14.04.2017. – u povodu zaključaka Gradskog vijeća Tuzla kojim se zahtjeva da trasa brze ceste Sarajevo – Beograd ide preko Tuzle i Tuzlanskog kantona

Gradsko vijeće Tuzla je na posljednoj sjednici na inicijativu predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića usvojilo zaključke, nakon što je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH odbio da se prilikom pregovaranja sa Srbijom traži da trasa buduće brze ceste Sarajevo – Beograd ide preko Tuzle. Gradsko vijeće Tuzla traži da buduća trasa regionalnog puta Sarajevo-Beograd ne zaobiđe Tuzlu i Tuzlanski kanton, kao najmnogoljudniji kanton u Federaciji i traži od Vlade Federacije da inicira kod Parlamenta Federacije uvrštavanje u dnevni red našeg zaključka na narednoj sjednice oba doma Parlamenta Federacije. Određivanjem trase regionalnog puta Beograd – Sarajevo preko Tuzle, omogućit će se adekvatno povezivanje Tuzle i Tuzlanskog kantona sa glavnim gradom BiH i ostatkom države.

Trasa koja bi išla preko Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bijeljine dugačka je 160 kilometara, a sa druge strane, po lobijima iz Srbije, trasa za koju se zagovara da ide preko Višegrada duga je 350 kilometara, što ukazuje i na ekonomsku opravdanost prolaska trase kroz Tuzlu i Tuzlanski kanton. Na području Tuzlanskog kantona nalazi se aerodrom Dubrave, kao značajan saobraćajni objekat putem kojeg se organizuju letovi prema inostranstvu, a prolazak regionalnog puta Sarajevo-Beograd kroz Tuzlu i Tuzlanski kanton omogućit će bolje povezivanje proizvođača i izvoznika iz BiH sa tržištima u Evropi i Svijetu, naročito kada je u pitanju hrana ili druga roba koja zahtijeva transport putem avio saobraćaja, navedeno je u zaključcima Gradskog vijeća Tuzla, koji su upućeni Vijeću ministara BiH i Vladi Federacije BiH.

14.04.2017.

You may also like...