27.03.2015.

Press konferencija

u povodu prevare uposlenika u prosvjeti, sudstvu, tužilaštvu, MUP-u, odnosno prevare svih uposlenika koji platu primaju iz budžeta

Screenshot 1

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović prezentirao je na press konferenciji originalne i ovjerene platne liste uposlenika u prosvjeti, sudstvu, tužilaštvu, MUP-u, odnosno svih uposlenika koji platu primaju iz budžeta TK, a koje dokazuju brutalnu prevaru od strane nadležne vlasti. Na platnim listama preko deset hiljada uposlenika – naznačeno je da su obračunata i primljena novčana sredstva iz ličnog dohotka u iznosu od 400 KM, iako ta sredstva nisu uopšte uplaćena na račune uposlenika. Navedena skandalozna prevara uposlenika od strane predstavnika izvršne vlasti – očigledno je bezobzirno nepoštivanje prava radnika koja su normirana odredbama kolektivnog ugovora o radu, ali i izvršenje krivičnog djela iz člana 280. Krivičnog zakona Federacije BiH – Povreda prava iz radnog odnosa, za koje je predviđena zatvorska kazna od godinu dana. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva aktuelnu vlast da što prije ispravi nepravdu počinjenu radnicima, na način da se svim uposlenicima isplate pripadajuća sredstva iz ličnog dohotka, u suprotnom u pripremi je podnošenje tužbi nadležnom sudu, kao i krivične prijave protiv odgovornih lica.

27.03.2015.

 

You may also like...