29. april 2002.

u povodu opstrukcija Vijeća Ministara BiH u donošenju zakona o regulisanju kvalitete uvezenih naftnih derivata u BiH

Bosanska stranka upozorava javnost da se u pozadini opstrukcije Vijeća ministara BiH za donošenje zakona o kvaliteti naftnih derivata u BiH, nalaze kriminalni interesi grupa i pojedinaca iz vladajuće oligarhije, koji na štetu države ali i samih građana – ubiru ogromna sredstva od trgovaca iz Hrvatske čiji je interes da se u BiH distribuira gorivo iznimno loše kvalitete.

U cilju sprečavanja manipulacija, Bosanska stranka zahtijeva od Vijeća ministara BiH da odmah prestane sa opstrukcijama i predloži Parlamentu BiH hitno usvajanje zakona o regulisanju kvalitete uvezenih naftnih derivata u BiH.

Bosanska stranka smatra, da je u cilju suzbijanja organizovanog kriminala u prometu naftnih derivata neophodno sa Hrvatskom odrediti zajedničku strategiju, kako bi se spriječile manipulacije u vezi sa formalnim uvozom nafte, a ista se i u BiH i u RH prodaje bez plaćenih državnih obaveza, a na štetu oba državna budžeta.

You may also like...