29. august 2000.

u povodu obmanjivanja javnosti da je neophodno izvršiti izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Bosanska stranka osuđuje izjave zvaničnika Vlade Federacije BiH koji pokušavaju obmanuti javnost da je neophodno izvršiti izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se drastično smanjuju penzije, kako bi se nadoknadilo 140 miliona KM deficita u Budžetu.

Pored činjenice da je federalna Vlada direktno odgovorna za nedostatak budžetskih sredstava, činjenica je da se isplata penzija ne vrši iz budžeta Federacije, nego iz uplate doprinosa na plate u PIO fondove.

Bosanska stranka traži od zvaničnika Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i OHR-a da osude obmane federalnih zvaničnika, umjesto vršenja uticaja na javnost da je neophodno prihvatiti izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

You may also like...