18. oktobar 2000.

u povodu zahtjeva za ukidanje Nezavisne komisije za medije

Bosanska stranka ponovo zahtijeva od Visokog predstavnika da u skladu sa svojim ovlaštenjima smijeni kompletan sastav Nezavisne komisije za medije, zbog nedosljedne primjene pravila propisanih Kodeksom o radu medija.

Navodi kojima IMC obrazlaže ukidanje dozvole za rad Bošnjačkoj radio-televiziji nisu uvjerljivi niti adekvatni, jer su ostale bh. medijske kuće dobile dozvole iako rade pod istim uslovima kao BRT.

Činjenica je da je IMC bez problema dao trajne dozvole za rad i medijima koji ne poštuju pravila izbalansiranog izvještavanja, odnosno koji direktno ili indirektno zastupaju opciju SDP-a, i čak emituju sadržaje bez otkupljenih autorskih prava – što dodatno ilustruje da IMC krši međunarodne norme propisane za emitovanje RTV programa, odnosno da nedosljedno primjenjuje vlastita pravila o radu medija.

Uz ovakav odnos licemjerstvo je što Komisija egzistira od sredstava uzetih od medija, gdje proizvođači programa imaju plate i deset puta manje od članova IMC-a.

Bosanska stranka traži da Visoki predstavnik na državnom nivou formira novu komisiju za medije koja će raditi u sastavu Parlamenata, i kao takva zaista biti nezavisna ali i odgovorna.

Time bi se ostvarila ušteda velikih materijalnih sredstava – što je u skladu i sa važećom politikom Međunarodne zajednice o smanjenju viška administarcije.

You may also like...