17. oktobar 2000.

u povodu Okruglog stola na temu implementacije odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda i građana BiH

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović danas je na Okruglom stolu, organizovanom od strane nevladinih organizacija, u cilju efikasne implementacije odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda – prezentirao Program budućeg teritorijalno-administrativnog uređenja BiH.

Program koji je prezentirao Ajanović je sačinjen je u cilju provođenja odluke Ustavnog suda BiH – kojom se podrazumijeva da je potrebno izmijeniti entitetski i kantonalni oblik teritorijalno-administrativnog uređenja BiH.

Program Bosanske stranke predviđa BiH sa jednom vladom i jednim parlamentom, uz uređenje na bazi nekoliko teritorijalno-administrativnih jedinica koje bi po uzoru na Distrikt Brčko imale vladu i skupštinu distrikta umjesto dosadašnjih entitetskih i kantonalnih organa uprave – čime se ostvaruje drastično smanjenje postojećeg administrativnog aparata. Broj distrikta bi bio manji od broja postojećih kantona, a formirali bi se u većim bh. gradovima koji bi bili središta ovih administrativnih jedinica – i čiji bi broj bio utvrđen konsenzusom naroda.

To u praksi znači direktno i efikasno provođenje u djelo odluke Ustavnog suda BiH kojom je proglašena konstitutivnost Bošnjaka, Srba i Hrvata na cijeloj teritoriji BiH – čemu je direktno suprotstavljen sadašnji oblik teritorijalno-administrativnog uređenja koji upravo negira prava naroda na konstitutivnost.

Ajanović je još jednom naglasio da Visoki Predstavnik u BiH, članovi Predsjedništva i Parlamenta BiH, članovi entitetskih vlada i parlamenata, i druge relevantne institucije i predstavnici Međunarodne zajednice – moraju zaustaviti neustavni izborni proces, kako bi se pravovremeno provela odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda, koja je obavezujuća kako za bh. tako i za međunarodne zvaničnike.

Ukoliko se ne omogući proces usklađivanja teritorijalno-administrativnog uređenja BiH, odluka Ustavnog suda BiH ostaće neimplementirana najmanje naredne dvije godine, građani će imati vlast konstituiranu mimo Ustava, a BiH će i dalje biti daleko od evropskih integracija.

You may also like...