14. oktobar 2000.

u povodu zahtjeva Bosanske stranke za ukidanje poreza na novine

Bosanska stranka sa zadovljstvom konstatuje da je Vlada F BiH prihvatila zahtjev javnosti i BOSS-a, kao jedine političke partije koja je u Parlamentu F BiH glasala protiv uvođenja poreza na knjige – da se izmijeni Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga i time ukine porez na knjige.

BOSS očekuje od Vlade F BiH da će prihvatiti i zahtjev BOSS-a i građanskih udruženja, da ukine porez na štampu – ili da ga prema evropskim standardima svede na maksimalnih pet posto.

U protivnom, BiH novinarstvo bi moglo drastično skrenuti ka senzacionalizmu kao potrebi zadovoljenja novinarske egzistencije – čime bi profesionalno, istraživačko novinarstvo bilo potisnuto u drugi plan, na štetu prava građana da budu pravovremeno i objektivno informisani.

You may also like...