22. juni 2000.

u povodu podrške Parlamentu Federacije BiH za zaštitu principa Dejtonskog sporazuma i ustavnog poretka BiH

Bosanska stranka pozdravlja odluku Skupštine TK, kojom je u dnevni red 23. sjednice uvrštena podrška Parlamentu Federacije BiH za zaštitu principa Dejtonskog mirovnog 655444411111222222sporazuma i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.

Bosanska stranka poziva i poslanike skupština ostalih kantona, da podrže nastojanja federalnog Parlamenta u zaštiti elemenata državnosti i ustavnosti BiH – kako bi se stvaranjem jedinstvenog fronta na ovom planu osigurala zaštita Okvirnog mirovnog sporazuma i pratećih ustava kao prioritetnih osnova za postojanje države BiH.

You may also like...