03. juli 2000.

u povodu odluke Ustavnog suda BiH o priznavanju konstitutivnosti sva tri bh. naroda na kompletnoj teritoriji BiH

Bosanska stranka sa radošću pozdravlja Odluku Ustavnog suda BiH kojom se priznaje konstitutivnost sva tri bh. naroda na kompletnom teritoriju države Bosne i Hercegovine.

Bosanska stranka je još u aprilu 1996. godine javnosti prezentirala Memorandum čija je osnovna odrednica priznavanje konstitutivnosti Srpskog naroda u Federaciji, a Bošnjačkog i Hrvatskog u Republici Srpskoj. BOSS je i tada, kao i uvijek, isticao potrebu neutralnosti, nepristrasnosti i političke ekvidistance kao strateškog osnova za efikasnu reintegraciju BiH i prosperitet njenih naroda.

Žalosno je što su jednonacionalne politike, zajedno sa svojim satelitima iz tzv. opozicije, uspjele tako dugo uticati da segregacijske metode budu iznad demokratskih i humanih načela Memoranduma – ali činjenica da je BiH odlukom Ustavnog suda ipak postala država svih njenih naroda, ulijeva optimizam da unaprjeđenje ljudskih prava Bosanaca i Hercegovaca prema univerzalnim etičkim i humanim načelima nije puko optimističko predviđanje.

You may also like...