26. juni 2000.

u povodu zahtjeva predsjednika Bosanske stranke i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića Parlamentu F BiH – za definisanje strategije u borbi protiv narkomanije

Bosanska stranka je nakon evidentnog širenja narkomanije u BiH, u sklopu pomoći u rješavanju problema mladih – pokrenula sistemsko rješavanje ovog problema putem najviše zakonodavne institucije Federacije BiH.

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović je protekle sedmice uputio zahtjev predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta F BiH, da se u dnevni red sljedeće sjednice uvrsti tačka “Prijedlog za definisanje strategije u borbi protiv narkomanije” – o čemu bi se trebalo odlučivati po hitnom postupku.

Preliminarne analize koje se baziraju na svjetskim istraživanjima pokazuju da ekonomija uništena ratom, nezaposlenost i bezperspektivnost predstavljaju pogodno tlo za narastajuću narkomaniju. Sa druge strane nepostojanje adekvatnih medicinskih ustanova u BiH, zanemarena važnost bavljenja mladih sportom i njihovog angažovanja na drugim poljima gdje bi bili korisni i sebi i društvu, dodatno usložnjava problem narkomanije u BiH.

Nadležni državni organi čiji bi posao trebao biti borba protiv narkomanije, zbog nedostatka novčanih sredstava ali i stručnih kadrova, nisu u stanju preventivno djelovati protiv činjenice da se BiH nalazi na jednom od glavnih balkanskih puteva droge – što je samo jedan od razloga što preventiva u borbi protiv narkomanije nije ni izbliza na zadovoljavajućem nivou.

Pored ispunjenja ovih uslova, društvena zajednica mora bh. mladosti stvoriti uslove za ekonomski opstanak, moderno školstvo, zaposlenje – budućnost za djecu te djece jer sadašnje stanje ekonomske bijede vodi u “izlaz” trgovine narkoticima i njihove konzumacije – zbog potrebe bijega od stvarnosti. Tek kada se ispune ovi uslovi moći će se računati na rezultate u borbi protiv narkomanije.

U cilju provođenja adekvatne rasprave o ovim pitanjima u Parlamentu F BiH, poslanik Ajanović je predložio da Predsjedavajući Predstavničkog doma, prije održavanja naredne sjednice, od Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva socijalne politike i Federalnog MUP-a pribavi statističke izvještaje o rasprostranjenosti i posljedicama narkomanije na području F BiH. Takođe, navedene institucije trebaju dostaviti okvirne prijedloge strategije u borbi protiv narkomanije.

You may also like...