08. oktobar 2000.

u povodu zahtjeva OSCE-u, Izbornoj apelacionoj potkomisiji i Nezavisnoj komisiji za medije za sankcionisanje kandidata SDP-a i Fronta slobode

Bosanska stranka zahtijeva od OSCE-a, Izborne apelacione potkomisije i Nezavisne komisije za medije da sankcionišu kandidate SDP-a i Front slobode zbog smišljene kampanje u cilju tendencioznog iznošenja neistina o ličnosti predsjednika Bosanske stranke.

Pokušaj diskreditovanja Ajanovića, započet tokom predizborne kampanje SDP-a za protekle opštinske izbore, nastavljen je na sličan način i tokom SDP-ove kampanje za predstojeće opšte izbore. Biljana Skoković funkcioner SDP-a, i ujedno šef press centra OO SDP-a i SDP-ov predsjednik Odbora za informisanje OV Tuzla, i autor članka u nekada nezavisnom listu Front slobode – manipulišući istinom pokrenula je putem ovog lista kampanju neargumentovanog diskreditovanja ličnosti Mirnesa Ajanovića.

Predsjednik Ajanović je putem press konferencije dokumentima demantovao navode iznesene u listu Front slobode, o navodnom bespravnom korištenju stana, i javno pozvao gospođu Biljanu Skoković i druge funkcionere SDP-a da javnosti predoče kod kojeg zvaničnog organa i pod kojim brojem se vodi bilo kakav pravni postupak u vezi navodnog bespravnog korištenja stana.

Jedini postupak koji se vodi jeste onaj koji su pokrenuli Ombudsmeni Federacije zbog kršenja ljudskih i građanskih prava Mirnesa Ajanovića. Ombudsmeni Federacije su još 27. III 2000. uputili preporuku (br. T-437/00-III) opštinskom JP “Direkcija za obnovu i izgradnju” Tuzla da ispoštuju preuzete obaveze i odmah zaključe aneks na raniji ugovor i omoguće otkup stana. Spomenuto opštinsko preduzeće, iako ne postoje zakonske smetnje, ni nakon četiri godine nije ispoštovalo svoje obaveze prema Mirnesu Ajanoviću koje proizlaze iz ugovora o korištenju predmetnog stana. Indikativno je da je skoro cijelo vrijeme tokom ovog procesa, direktor Direkcije Hasan Bećirević – federalni poslanik i visoki funkcioner SDP-a.

Sve navedeno posljedica je i prijetnje koju je načelnik Tuzle javno krajem protekle godine uputio Mirnesu Ajanoviću – da će imati problema sa stanom.

Jasno je da se radi o osveti partijskih funkcionera SDP-a koji se nalaze pod pritiskom javnosti zbog dokaza o njihovim kriminalnim radnjama koje im konstantno i javno u lice baca Bosanska stranka – kao što su činjenice o distribuciji pokvarenih prehrambenih namirnica djeci bez roditelja i penzionerima, zloupotreba položaja od strane načelnika, imenovanje fašističkih ulica itd. Takođe, razlog što SDP pokreće ovu svojevrsnu osvetu leži i u javnoj osudi ćutanja funkcionera SDP-a o posljednjim slučajevima premlaćivanja prognanika – kada su samozvani demokrati zatajili na elementarnoj zaštiti ljudskih prava uskraćujući građanima obavezni alternativni smještaj.

You may also like...