19. juli 2000.

u povodu namjere Vlade Federacije BiH da poveća porez na plate

Bosanska stranka se pridružuje protestima Sindikata BiH i osuđuje namjeru Vlade Federacije BiH da se uvede dodatni porez na plate od 10 odsto.

Neshvatljivo je da federalna Vlada i resorno ministarstvo namjeravaju povećati porez na plate, i time pogoršati ionako loš standard radnika – umjesto da u skladu sa apelima Međunarodne krizne grupe, sindikata, radnika i javnosti pristupe reformi poreskog sistema u cilju smanjenja poreza – kako bi se efikasno povećao broj zaposlenih radnika i uplata sredstava u PIO i druge fondove.

Vlada bi trebala znati da je suština rješenja ekonomskih problema podizanje produktivnosti, u svim sferama, a ne podizanje poreza na plate – koje će rezultirati otpuštanjem radnika i povećanjem rada na crno.

You may also like...