24. juli 2000.

u povodu podrške zahtjevima penzionera

Bosanska stranka daje punu podršku opravdanim zahtjevima Saveza udruženja građana penzionera u Federaciji BiH – upućenim federalnom Parlamentu za usvajanje prijedloga sanacije Društvenog fonda PIO, kao osnovom za isplatu dugova penzionerima i usklađivanje penzija sa rastom plata u Federaciji.

 

Bosanska stranka poziva Parlament Federacije BiH da obaveže federalnu Vladu

za donošenje programa hitnog saniranja postojećeg stanja i sprečavanja kršenja ljudskih prava penzionera koja su uglavnom rezultat narušavanja stečenih prava korisnika penzija.

You may also like...