25. april 2000.

u povodu Zakona o izmjeni Zakona o odbrani F BiH – koji je u parlamentarnu proceduru vratio Federalni poslanik Mirnes Ajanović

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović vratio je u parlamentarnu proceduru Zakon o izmjeni Zakona odbrani F BiH, koji je Parlamentu prvi puta bio dostavljen 20. VII 1999., i koji je tada nakon rasprave shodno Poslovniku bio povučen.

Prema Ajanovićevoj verziji Zakona, koja se ponovo našla pred Parlamentom i koju bi Parlament trebao usvojiti po hitnom postupku, obavezno služenje vojnog roka bi bilo smanjeno na 6 mjeseci, odnosno 12 mjeseci za regrute koji žele služiti vojni rok bez upotrebe oružja.

Usvajanjem predloženog Zakona, između ostalog, izbjeglo bi se kontraproduktivno stalno smanjenje profesionalnog sastava koje, pored stvaranja nove mase nezaposlenih, opterećuje i fond PIO. Takođe, usvajanje Zakona o izmjeni Zakona o odbrani koji je ponudio poslanik Ajanović omogućilo bi vojni potencijal koncipiran prema zapadnim standardima – što je jedan od osnovnih uslova za prijem u Partnerstvo za mir, ali i za evropske i svjetske integracije. Ponuđeni Zakon je i u skladu sa stavovima Komisije za odbranu i sigurnost Paralmenta F BiH.

You may also like...