27. april 2000.

u povodu štrajka radnika Fabrike obuće “Aida”

Federalni poslanik Mirnes Ajanović sastao se danas sa radnicima Fabrike obuće “Aida”, kako bi pomogao pri iznalaženju rješenja za egzistencijalne probleme radnika, i potpisivanju milionski vrijednog ugovora sa talijanskom fabrikom obuće iz Peruđe – koji je doveden u pitanje lošom poslovodnom politikom generalnog direktora Fabrike obuće “Aida”, Selimbašić Rašida, zbog čega su radnici ove fabrike stupili u štrajk.

Stavove radnika predsjednik Ajanović je prenio premijeru kantonalne vlade, gosp. Bajazitu Jašareviću, na današnjem zajedničkom radnom sastanku zakazanom zbog teške situacije nastale u ovoj fabrici. Premijer Jašarević je podržao stav poslanika Ajanovića da vlada Kantona u saradnji sa nadležnim organima mora poduzeti mjere kako bi se sankcionisali svi direktori koji zloupotrebom službenog položaja dovode radnike u težak socijalni pložaj – zbog čega radnici bivaju prisiljeni svoja prava tražiti na ulici.

Glavni zaključak današnjeg sastanka je da će kantonalni premijer već za sutra zakazati vanrednu sjednicu vlade Kantona, pri čemu je iznio uvjeravanja da će se lično angažovati na potpisivanju milion KM vrijednog ugovora izmeću Fabrike obuće “Aida” i italijanske fabrike obuće iz Peruđe – za šta će garanciju dati i Vlada, kako se sadašnje stanje u preduzeću, nastalo krivnjom generalnog direktora Selimbašića, ne bi negativno odrazilo na poslovnu budućnost fabrike i njenih radnika.

Jedan od zaključaka sastanka federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića i kantonalnog premijera Jašarevića je i da će se Vlada kantona u buduće posebno angažovati i na unapređenju drvno-tekstilne i obućarsko kožarske-industrije.

You may also like...