03. maj 2000.

u povodu Svjetskog dana slobode štampe

Bosanska stranka, u povodu Svjetskog dana slobode štampe, upućuje najiskrenije čestitke svim novinarima i radnicima čija je profesija usko vezana za rad medija.

Svjetski dan slobode štampe je još jedan povod da se ukaže na nedovoljno razvijenu slobodu štampe u BiH, ali i na potrebu rješavanja teškog ekonomsko-socijalnog statusa novinara.

Bosanska stranka tim povodom pruža punu podršku međunarodnoj zajednici u nastojanjima da se putem Kodeksa za štampu novinarstvo, odnosno informisanje u BiH podigne na zavidan profesionalni nivo – i tako stvore pretpostavke za adekvatan tretman novinarske profesije u društvu.

You may also like...