11. septembar 2000.

u povodu nesavjesnog i neprofesionalnog rada Ministarstva spoljnih poslova BiH

Bosanska stranka ocjenjuje da je rad MIP BiH nesavjestan i profesionalan – , a u nekim segmentima direktno je usmjeren protiv interesa države i njenih građana.

Neshvatljivo je da ovo mistarstvo ne nalazi za shodno obavljati svoj dio posla na rješavanju opšte krize nedostatka novčanih sredstava potrebnih za popunjavanje praznih fondova PIO i socijalne zaštite.

Nastojanja međunarodnih organizacija i preduzeća koja u BiH zapošljavaju domicilno stanovništvo, i koja žele plaćati svoje obaveze prema PIO fondu, zbog MIP-a BiH ostaju samo na dobroj volji – a zbog čega država BiH ostaje bez milionskih iznosa, a ugrožene kategorije građana, kao što su penzioneri, ostaju i dalje ispod praga siromaštva.

Sama činjenica da upit OHR-a, na koji način može ispuniti svoje obaveze prema   PIO-u, čeka već dvije godine na MIP-ov odgovor – više nego dovoljno ilustruje navedeno.

Bosanska stranka zahtijeva od Visokog predstavnika i Vlade BiH da hitno smijene ministra MIP-a BiH, kako bi se spriječile daljnje štete koje će nastati zbog nerada ovog ministarstva.

You may also like...