05. arpil 2000.

u povodu vanredne press konferencije na kojoj su prezentirani novi dokazi o kršenju ljudskih prava radnika Opštine Tuzla

Bosanska stranka je već upoznala javnost sa činjenicama o protupropisno sklopljenom Ugovoru između načelnika Opštine Tuzla i njegovog tjelohranitelja, vlasnika DJL “Cobra security”.

Netačni su navodi opštinske vlasti da se radi o propisno sklopljenom ugovoru, što potvrđuje i nalaz Federalne upravne inspekcije Federalnog minisarstva pravde, br. 03-059-126/99 od 18. 5. 1999.

Prema nalazu ovog organa radnicima Opštine Tuzla je (citiramo): “…nepravilno i nezakonito Odlukom opštinskog načelnika prestao radni odnos u Opštini, mimo njihove volje”.

Dakle, selim bešlagić je prekršio propise Zakona o radu, i ljudska prava radnika Opštine koji su protiv svoje volje morali promijeniti poslodavca i obavljati poslove kod privatnika, odnosno primati lične dohotke pod nepovoljnim uslovima o odnosu na prethodne.

Pored toga, ljudska prava radnika Opštine Tuzla prekršena su i od strane direktora DJL “Cobra security”, koji je i pored obaveze prijema svih opštinskih radnika navedenih u Ugovoru sklopljenim s načelnikom, počeo otpuštati radnike zbog navodno smanjenih potreba – što očigledno govori o smišljenoj manipulaciji u cilju protuvpravnog bogaćenja.

Radnici Opštine Tuzla su se obratili i Ombudsmenima Federacije sa zahtjevom da se zaštite njihova prava na rad i ubrza proces koji s tim u vezi odugovlači Opštinski Sud u Tuzli – zbog čega su Ombudsmeni, kako se vidi iz njihovog predmeta T:632/98-III, tražili od nadležnog Suda da se postupak ubrza. Iz navedenog se jasno vidi sprega Opštinske vlasti i pojedinaca opštinskog Suda – koji zajedno rade na prikrivanju kriminala u Opštini Tuzla.

Federalna upravna inspekcija Federalnog ministarstva pravde je, postupajući po zahtjevu opštinskih radnika, koji su voljom načelnika dovedeni u stanje socijalne bijede, u predmetu br. 03-059-126/99: “…ustanovila konkretne nepravilnosti, pa nalaže njihovo otklanjanje. U Rješenju Federalne upravne inspekcije stoji, citiramo: “Naređuje se Opštinskom načelniku Opštine Tuzla da u roku 7 dana od dana prijema ovog rješenja riješi radno pravni status status namještenika Opštine u Službi za opštu upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove..”.

Načelnik nije ispoštovao navedeni rok koji je istekao još 5. IX 1999. – što je jasno potkrijepljeno i dokumentima koje je o ovom slučaju, putem današnje press konferencije, prezentirala ispred oštećenih radnika Opštine Tuzla, Biljana Dedajić.

Iz svega navedenog jasno je da je načelnik Tuzle negirajući činjenice o njegovom pokušaju stvaranja lične privatne policije i davanja na upravu dijela opštine svom ličnom tjelohranitelju, odnosno njegovoj privatnoj firmi – putem opštinske službe za informisanje još jednom plasirao neistine.

You may also like...