30.06.2017. – u povodu inicijative za prijem pripravnika u javna preduzeća i javne ustanove

Na inicijativu Mirnesa Ajanovića, predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a, Gradsko vijeće Tuzla je na posljednjoj sjednici usvojilo zaključke kojima je naloženo gradskim javnim preduzećima i javnim ustanovama da primaju pripravnike, u cilju stručnog osposobljavanja i sticanja radnog iskustva, kako bi mladi mogli ispunili uslove u konkursima za radna mjesta. Usvojen je i prijedlog Mirnesa Ajanovića da se kriterijima za prijem pripravnika daje pod jednakim uslovima prioritet onima koji postižu natprosječne rezultate u školovanju, a kako bi se mladi dodatno motivisali za ostvarivanje dobrih rezultata. Zaključeno je od strane Gradskog vijeća Tuzla i da budući izvještaji o radu javnih preduzeća i javnih ustanova trebaju sadržavati podatke o prijemu pripravnika. Potrebno je u svim lokalnim zajednicama i na svim nivoima vlasti uvesti praksu obezbjeđenja odrađivanja pripravničkog staža, kako bi se posebno mladima omogućili uslovi za konkurisanje za radna mjesta, što bi smanjilo odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

30.06.2017.

You may also like...