Press konferencija – 10.09.2016.

U povodu prezentiranja Informacije o aktivnostima Gradskog vijeća Tuzla u mandatnom periodu 2012-2016. godina, koja dokazuje da je Vijeće najefikasnija zakonodavna institucija u državi

Na osnovu inicijative parlamentarne većine Gradskog vijeća Tuzla, odnosno Kluba vijećnika BOSS-a, na sjednici Vijeća zakazanoj za 14.9.2016. godine raspravljaće se o Informaciji o aktivnostima Gradskog vijeća Tuzla u mandatnom periodu 2012-2016. godina, što je nezabilježena politička praksa u državi da se pred izbore građanima podnosi izvještaj o radu zakonodavnog tijela u proteklom mandatu, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. U proteklom mandatu Gradsko vijeće Tuzla je održalo 55 sjednica, a razmatrano je 1.567 tačaka, u okviru kojih je odlučivano o 2.119 raznih dokumenata. S obzirom da je programom rada Vijeća predviđeno da se razmatra oko 85 tačaka za svaku godinu i da bi se ta realizacija smatrala odličnim radom, okolnost da je ostvaren višestruko bolji rad dokazuje da je Gradsko vijeće Tuzla najefikasnija zakonodavna institucija u državi. Predstavnici BOSS-a su svojim angažmanom u okviru parlamentarne većine inicirali hiperaktivan rad Vijeća i učestvovali su u realizaciji svih navedenih tačaka i materijala. BOSS je obezbijedio i punu transparentnost rada jer su sve video sjednice Vijeća na tuzla.ba, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, te je upozorio na obavezu svih budućih predstavnika u zakonodavnim institucijama da slijede ovaj impresivni primjer.

10.09.2016.

You may also like...