Saopštenje za javnost – BOSS predao kandidatske liste CIK-u

BOSS – Bosanska stranka predala je kandidatske liste Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) za Opće izbore, za sve nivoe zakonodavne vlasti – Parlamentarnu skupštinu BiH, oba entiteta i kantonalne skupštine, a predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović zvanično je kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH.

Ovogodišnja prijava kandidata BOSS-a unikatna je jer je po prvi put jedna politička stranka u BiH uvela i sprovela otvoren proces izbora kandidata za kandidatske liste, omogućivši kandidaturu svim građanima BiH, svake životne dobi, a koji kao pošteni građani ove države imaju hrabrosti, odlučnosti, želje i znanja da se suprotstave kršenju ljudskih prava i lošoj vlasti.

Prethodne dvije pandemijske godine su dokazale da ni jedna politička stranka niti političar nisu branili građane od brutalnog kršenja ljudskih prava, a BOSS-Bosanska stranka se otvoreno suprotstavila, borila i pobijedila dobivši sve bitke protiv totalitarne vlasti, što je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović dokazao i kao advokat apelacijama koje je usvojio Ustavni sud BiH utvrđujući da je vlast pandemijskim mjerama kršila vladavinu prava i demokratski poredak uz ozbiljno kršenje ljudskih prava.

Međutim, iako su dobijene sve bitke, još uvijek nije dobijen rat protiv kršenja ljudskih prava, slobode kretanja, govora, rada i brutalne prisile na tzv. zdravstvene mjere, posebno zbog najava novih epidemija i „epidemioloških mjera“ od strane kupljenih političara i stručnjaka, kao i aktuelne teške recesije koja prijeti ugrožavanjem egzistencije većine građana, uključujući i prijetnje ugrožavanja mira od strane vladajućih parazita.

Obaveza svakog građanina je da iskoristi svoje biračko pravo i na izborima glasajući za kandidate BOSS-a, a posebno da naoružaju predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića državnim institucionalnim mehanizmima kako bi se pored adekvatne zaštite građana BiH zaštitili i građani Evrope, jer se iz reda izabranih zvaničnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH bira delegacija Bosne i Hercegovine za članstvo u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, gdje je BiH punopravan član.

You may also like...