Saopštenje za javnost – Krivična prijava Mirnesa Ajanovića rezultirala vraćanjem svih učenika u škole

Nakon podnesene krivične prijave od strane advokata Mirnes Ajanovića i javnog upozorenja da je Vlada Kantona Sarajevo putem svog Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS naredila  hitno uništavanje prikupljenih obrazaca za dnevno praćenje zdravstvenog stanja učenika u osnovnim i srednjim školama, isto Ministarstvo izdalo je novi nalog u kojem se nalaže realizacije nastave u školi svim učenicima. Nalog za postupanje dostavljen je svim osnovnim i srednjim školama da se odmah učenicima omogući redovan obrazovni proces u školama, da se kabinetska nastava realizira u skladu sa zahtjevima nastavnih predmeta, da se mogu organizovati jednodnevni izleti, te da se roditeljski informativni sastanci održavaju u prostorijama škola, a ne online.

Podsjećamo, Mirnes Ajanović je podnio krivičnu prijavu Federalnom tužilaštvu protiv premijera Vlade KS Edina Forte, ministra zdravstva Harisa Vranića, ministrice obrazovanja Naide Hota, rukovodioca Zavoda za javno zdravstvo KS Aide Pitić i drugih odgovornih lica zbog diskriminacije predškolske, školske djece i srednjoškolaca i njihovog indirektnog prisiljavanja na vakcinaciju protiv COVID-19 uskraćivanjem aktivnog prava na obrazovanje. Prijavljeni su učestvovali u kreiranju i provedbi dokumenta „ANEKS 2” metodološkog uputstva za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARS-CoV-2 i oboljenja COVID-19 u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo. U Aneksu 2 je naznačeno da u slučaju da je u jednom odjeljenju dvoje ili više zaraženih – djeca koja su vakcinisana protiv COVID-19 nastavljaju redovnu nastavu a nevakcinisana djeca moraju od kuće pratiti on line nastavu. Time je direktno prekršen član 177. Krivičnog zakona FBiH i član 2. i 4. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, te su izvršena i druga krivična djela za koje se može izreći kazna dugotrajnog zatvora, a zbog različitog postupanja u okolnostima kada vakcinisani mogu biti zaraženi i prenijeti zarazu kao i nevakcinisani.

You may also like...