Saopštenje za javnost u povodu obaveze dostavljanja traženih informacija od javnog interesa od strane nadležnih organa u toku pandemije

Agencija za lijekove i medicinska sredstava BiH i Institut za javno zdravstvo RS dužni su postupiti po nalogu Vijeća ministara BiH i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, te dostaviti odgovore na 20 pitanja koje je BOSS dostavio Vijeću ministara BiH, entitetskim i svim kantonalnim vladama i kriznim štabovima u vezi sa upitom o sastavom vakcina i ostalim informacijama koje imaju za cilj obezbijediti građanima informisanost o nus pojavama i kontraindikacijama, a u cilju izbora da li će se građani vakcinisati ili ne.

Indikativno je da Vlada Federacije BiH nije ni postupila po zahtjevu BOSS-a za dostavljanje informacija bitnih za zdravlje građana, niti je proslijedila zahtjev za dostavljanje informacija Zavodu za javno zdravstvo FBiH, što pokazuje potpunu bezobzirnost u procesu zaštite stanovništva od pandemije. Zakonima o slobodi pristupa informacijama u BiH propisana je obaveza dostavljanja odgovora u roku od 15 dana pod prijetnjom sankcija, a naročito jer se radi o informacijama od javnog interesa u toku pandemije.

Saznanje o sastavu vakcina i nus pojavama je naročito bitno kako bi se građanima omogućila sloboda izbora o vakcinaciji bez bilo kakvih prijetnji, pritisaka ili uslovljavanja, kao i u pogledu mogućih kontraindikacija usljed djelovanja vakcina za građane koji su u riziku od određenih bolesti pa bi im transparentne informacije o sastavu pomogle u odluci da li se smiju vakcinisati ili ne, bez straha od pogoršanja zdravstvenog stanja ili ugrožavanja života, istakao je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a.

Prilog: akti Vijeća ministara BiH i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i Zahtjev BOSS-a za dostavljanje informacije sa 20 pitanja

You may also like...