Saopštenje za javnost u povodu obaveze stalnog zasjedanja izabranih političkih stranaka i zvaničnika na državnom nivou u cilju efikasnog odgovora bh. vlasti na pandemiju koronavirusa

Izabrane političke stranke i zvaničnici na državnom nivou moraju biti u stalnom zasjedanju  kako bi se konačno počeli sistemski rješavati nagomilani problemi koje je uzrokovala pandemija koronavirusa i neefikasan odgovor vladajućih struktura, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Naprosto je bezobrazno da se ni nakon godine dana od uvođenja restriktivnih mjera zbog zaraze nije učinilo ništa da se zaštiti stanovništvo koje je već bilo ugroženo sve manjom ponudom poslova i generalno lošim standardom života.

Oba doma državnog parlamenta moraju odmah zasjedati i usvojiti sva neophodna zakonska rješenja kojima će se omogućiti brža realizacija javnih nabavki za borbu protiv koronavirusa, a Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH mora omogućiti efikasniju registraciju lijekova/vakcina koji će dolaziti kroz sistem javnih nabavki. Sistemom zdravstvene zaštite jedne države ne može se upravljati odozdo prema gore, pa ni sjednicama kantonalnih niti entitetskih parlamenata, jer bi svima koji vladaju do sada trebalo biti jasno da mora postojati set mjera koji jednako djeluje na cijelom teritoriju države. Stoga je neophodno odmah pristupiti zajedničkom djelovanju entiteta i državnih organa kroz jedno državno tijelo koje će koordinisati zaštitom stanovništva od koronavirusa. Time bi se obezbjedili uslovi i za adekvatnu i proceduralno jednostavnu prijavu svih poslovnih subjekata, građana a naročito penzionera – za finansijsku pomoć ukoliko im je poslovanje ili egzistencija ugrožena zatvaranjem poslovnih objekata. Parlamentarna skupština BiH i Predsjedništvo BiH moraju se otvoreno suprostaviti i kršenju prava na slobodu kretanja uvođenjem “korona pasoša” koji će važiti samo za vakcine koje je odobrila Evropska agencija za lijekove, jer se radi o skandaloznoj diskriminaciji kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...