Saopštenje za javnost u povodu podnesene krivične prijave protiv premijera i ministra zdravstva Kantona Sarajevo radi izvršenja krivičnog djela iz člana 387. Krivičnog zakona FBiH – Nesavjestan rad u službi

Tužilaštvu Kantona Sarajevo podnesena je krivična prijava protiv premijera Vlade Kantona Sarajevo Edina Forte i ministar zdravstva Harisa Vranića, kao i drugih odgovornih lica u Vladi i UKCS, radi izvršenja krivičnog djela iz člana 387. Krivičnog zakona FBiH – Nesavjestan rad u službi. Krivičnu prijavu protiv visokih funkcionera političkog subjekta „Naša stranka“, SDP-a i SDA podnio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, sa prijedlogom da Tužilaštvo izvrši uvid u materijalne dokaze, da sasluša prijavljene, sasluša odgovorne u UKCS, ljekare sa Klinike za anesteziju i reanimaciju UKCS, da po potrebi izvede i druge dokaze a da potom krivično procesuira odgovorna lica.

U obrazloženju krivične prijave je navedeno: „Članom 21. Zakona o Vladi KS normirano je da Premijer rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i članova Vlade. Članom 11. Zakona normirano je da ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava, a članom 14. Zakona o organizaciji djelokruga organa uprave i upravnih organizacija KS normirano je da Ministarstvo zdravstva vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zdravstva.

Premijer Kantona Sarajevo i ministar zdravstva su propuštanjem dužnog nadzora u oblasti zdravstva, te nepoduzimanjem blagovremenih radnji, doveli do situacije da je stanje na KUCS-u eskaliralo, te da su građani, odnosno korisnici – osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Sarajevo dovedeni u izrazito težak položaj i onemogućeni u blagovremenoj i adekvatnoj liječničkoj pomoći, što rezultira i smrtnim ishodima.

Naime, na više web portala objavljeno je izvorno pismo ljekara UKCS-a, koji ukazuju na niz poteškoća i nedostataka u radu i borbi za pacijente oboljele od COVID-19, te ukazuju da aparati za mehaničku ventilaciju pod šifrom ACM812A svojim karakteristikama ne omogućavaju sprovođenje neophodnih postavki ventilacije. Obzirom da uslijed niza nedostataka na koje se ukazuje u pismu dolazi i do smrtnih posljedica po pacijente, smatramo da  postoji i odgovornost prijavljenih, te da su prijavljeni, u svojstvu službenih, odnosno odgovornih osoba, povredom zakona, odnosno propuštanjem dužnosti nadzora, očito nesavjesno postupili u vršenju dužnosti, pa je zbog toga pravo građana teško povrijeđeno, te su time počinili krivično djelo iz člana 387. KZFBiH – Nesavjestan rad u službi, jer nisu kao zakonom ovlaštena i odgovorna lica poduzela potrebne radnje na otklanjanju nedostataka, odnosno stvaranju potrebnih uslova za adekvatno liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19 na UKCS“.

You may also like...