Saopštenje za javnost u povodu potrebe uvođenja zabrane na određene mjere zabrane u zaštiti od virusa

Nova naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, koja je u primjeni od danas, kao i Zaključci Vlade Kantona Sarajevo kojim se omogućava inspekciji da odredi 10-dnevnu izolaciju za sve koji budu zatečeni u ugostiteljskim objektima ukoliko broj prisutnih prelazi određenu granicu, obavezuje na potrebu uvođenja zabrane na određene mjere zabrane od strane izvršne vlasti koja protuustavno djeluje kao zakonodavna vlast, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uz sve predložene mjere zabrane koje ugrožavaju poslovnu egzistenciju građana i firmi odmah donijeti odluke kojim se adekvatno obeštećuju svi koji se nalaze po udarom mjera zabrane, jer se u suprotnom direktno krše ustavna prava građana zbog prouzrokovanja ekonomskih šteta sa dugoročnim posljedicama.

Takođe, Vlada Kantona Sarajevo dužna je odrediti novčana sredstva za provođenje svih mjera zabrane, uključujući i sredstva za realizaciju naređenja upraviteljima zgrada da se redovito dezinficiraju sve zajedničke površine, jer se ne može nastaviti sa negativnom praksom da se na račun građana umanjenjem sredstava za tekuće održavanje zgrada vrši provođenje naredbi u okolnostima kada je vlast dužna obezbijediti sredstva iz Budžeta.

Na kraju, evidentno je da svi nivoi vlasti u BiH, od lokalnog do državnog nivoa, ignorišu Odluku Ustavnog suda BiH AP-3683/20 od 22. 12. 2020. godine o kršenju ljudskih prava na privatan život i slobodu kretanja, a u vezi obaveze nošenja zaštitnih maski i tzv. policijskog sata, jer je za preko 30 dana prekoračen rok od 30 dana u kojem je vlast obavezana da uskladi svoje djelovanje sa standardima iz člana II/3.f) Ustava BiH i člana 8. Evropske konvencije, te standardima iz člana II/3.m) Ustava BiH i člana 2. Protokola broj 4. uz Evropsku konvenciju, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...