Saopštenje za javnost u povodu urgencije Tužilaštvu BiH za krivično postupanje protiv prijavljenih lica odgovornih za onemogućavanje građana da prate EURO 2020 i dopune krivične prijave

Glavnoj tužiteljici Tužilaštva BiH dostavljena je urgencija kojom se traži informacija o poduzetnim radnjama u vezi podnesene krivične prijave, obzirom da prijavljene krivične radnje još uvijek traju, te dopuna krivične prijave protiv odgovornih lica United Media, Nova BH, Telemach, Regulatorne agencije za komunikacije i Konkurencijskog vijeća zbog onemogućavanja građana koji su korisnici drugih kablovskih operatera da prate EURO 2020.

Krivična prijava protiv prijavljenih je dopunjena činjenicom da je u paketu Moja TV BH Telecoma sadržan i program HRT 2, koji vrši prijenos utakmica UEFA Euro 2020, međutim, u vrijeme održavanja utakmica HRT 2 je isključen uz obavijest da je program isključen radi zaštite autorskih prava. 

Dakle, postoji sumnja da prijavljeni vrše uticaj na način da pretplatnicima Moja TV onemogućavaju prava stečena zaključivanjem ugovora i plaćanjem usluge u kojoj je sadržan program HRT 2, a koji se onemogućava u vrijeme emitovanja utakmica UEFA Euro 2020, te je potrebno utvrditi ko je naložio uskraćivanje prava pretplatnika Moja TV i po kojem osnovu, a obzirom da se radi o uskraćivanju ugovornih prava za koje pretplatnici plaćaju uslugu. Potrebno je provjeriti da li se i ostalim kablovskim operaterima vrši isključenje programa HRT 2 u vrijeme održavanja utakmica UEFA Euro 2020, a kako bi se krivično procesuirala odgovorna lica, navedeno je u dopisu predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića Tužilaštvu BiH.

You may also like...