Saopštenje za javnost u povodu zahtjeva nadležnim institucijama u BiH za pristup informacijama o vakcinama koje se koriste protiv aktuelne pandemije

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio je zahtjev za pristup informacijama nadležnim institucijama u BiH od kojih se zahtijevaju odgovori na pitanja u vezi sa procesom vakcinacije, a iz razloga uvođenja pune transparentnosti u borbi protiv pandemije, naročito nakon nedavnih najava funkcionera o faktičkom primoravanju građana na vakcinaciju.S obzirom na namjere podjele građana na vakcinisane i nevakcinisane i aktuelne podjele javnosti da li vakcinisani mogu biti prenosioci virusa, odnosno da li nevakcinisani mogu zaraziti vakcinisane građane, a sve uslijed neadekvatnog, bahatog i sporog odgovora vlasti i ovlaštenih institucija, BOSS navedenim zahtjevom za pristup informacijama želi građanima omogućiti uvid u sve relevantne informacije o aktuelnim vakcinama, a sve u cilju adekvatne slobode izbora o vakcinaciji. Cilj zahtjeva je i informisati građane koji su primili vakcine o tome šta se tačno nalazi u tim vakcinama i kako one djeluju na njihov organizam i sa kakvim nus pojavama i u kolikom vremenskom trajanju, naročito iz razloga što se najavljuje da će biti potrebno vršiti dodatnu revakcinaciju tih građana. BOSS i ovim zahtjevom upozorava da ni građani ni zdravstveni radnici nisu dovoljno informisani o vakcinama koje se daju građanima, kao ni o mogućnosti putovanja u inostranstvo sa određenim vakcinama, čime se postavlja i pitanje ograničenja kretanja za građane koji su primili nepriznate vakcine, a uredno su vakcinisani, što predstavlja novo kršenje međunarodno priznatih prava, istakao je Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a.

BOSS u prilogu dostavlja Zahtjev za pristup informacijama dostavljen institucijama u BiH.

You may also like...