Saopštenje za javnost u povodu zahtjeva za otkazivanje testova eksternih matura za učenike osnovnih i srednjih škola

Vlade i ministarstva obrazovanja u kantonima dužni su odmah donijeti odluku o otkazivanju testova eksternih matura za učenike osnovnih i srednjih škola, na način kako je to učinjeno i prethodne godine zbog pandemije, kako bi se učenici i roditelji zaštitili od nepotrebnog stresa a posebno jer bi se održavanjem ovog ocjenjivanja veliki broj učenika doveo u neravnopravan položaj u pogledu svog daljeg školovanja. Pandemija je značajno  otežala proces izvođenja nastave i usvajanja novih znanja na svim obrazovnim nivoima jer se dio nastave morao vršiti na online način, pa je jasno da se i sistem ocjene usvojenih znanja mora prilagoditi novonastalim okolnostima, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Obrazovni sistem trpi posljedice pandemije uslijed hroničnog neulaganja u ovu djelatnost i nepostojanja strateških planova za primjenu novih tehnologija, koje olakšavaju rad i omogućavaju fleksibilniji nastavni proces. Pravilnom primjenom digitalnih alata i savremenih nastavnih metoda može se omogućiti mnogo kvalitetniji nastavni proces koji ni u uslovima pandemije ne bi doveo veliki broj učenika u nepravnopravan položaj po pitanju kvaliteta usvojenog znanja, te se tada ne bi moralo ni raspravljati o eksternoj maturi, istakao je član Glavnog odbora BOSS-a Kenan Gutić.

You may also like...