Saopštenje za javnost – Vlada BPK Goražde mora odbiti uvođenje VTP Covid potvrda

Vlada BPK Goražde mora odbiti odluku Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku,  zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK o uvođenju VTP Covid potvrda iz razloga što bi nevakcinisani i građani koji su prebolili koronavirus bili direktno diskriminisani i uskraćeni za ustavna prava na slobodu kretanja i rada u odnosu na vakcinisane građane, a posebno jer je i od strane Svjetske zdravstvene organizacije objavljeno da i vakcinisani prenose virus.

Vlada i Krizni štab BPK Goražde ne mogu se pozivati na naredbe Vlade Federacije BiH od 18. 11. 2021. godine koje su ukinute 2. 12. 2021. godine u odnosu na VTP Covid potvrde, a nakon što je advokat Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS – Bosanske stranke podnio krivične prijave protiv premijera i odgovornih lica Kriznog štaba i poduzeo broje pravne i političke aktivnosti koje su rezultirale ukidanjem diskriminatorske naredbe.

Ukoliko Vlada BPK Goražde bude djelovala protivno ukinutoj naredbi Vlade Federacije BiH i uvede sistem VTP Covid potvrda doći će do izvršenja krivičnog djela iz člana 177. – Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina Krivičnog zakona FBiH, za šta je za službena lica propisana  zatvorska kazna od 1 do 8 godina. Uvođenje VTP Covid potvrda predstavlja kršenje odredbi i iz člana 179. – Protupravno oduzimanje slobode, člana 187. – Neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne, 193. – Nedozvoljeno korištenje ličnih podataka, člana 280. – Povreda prava iz radnog odnosa KZFBiH, kao i člana 2. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, koji normira da je nezakonito različito postupanje prema građanima, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti jednoj grupi građana u odnosu na druge.

You may also like...