01.10.2002. – u povodu akta Federalnog tuzilastva

Press konferencija

 

u povodu akta Federalnog tužilaštva br: KTA-211/02, kojim se potvrđuje utemeljenost zahtjeva BOSS-a za provođenje krivične istrage protiv lica koja su uvezla 15.000 tona jugoslovenske pšenice bez validnog bh. certifikata o radiološkoj ispravnosti

 

Prezentiran je akt Federalnog tužilaštva broj: KTA-211/02, od 25.9.02. kojim je zamjenik federalnog tužioca Ivo Bradvica obavijestio BOSS, da je krivičnu prijavu u vezi uvoza 15.000 tona jugoslovenske pšenice bez validnog bh. certifikata o radiološkoj ispravnosti, proslijedio nadležnom Tužilaštvu, na dalji nadležan postupak.

Federalno tužilaštvo ocjenjuje da se zahtjev BOSS-a za provođenje krivične istrage protiv lica odgovornih za ugrožavanje zdravstvene bezbjednosti građana – ima smatrati krivičnom prijavom, obzirom da, kako je navedeno – jasno i nesumnjivo proizilazi da bi se u konkretnom slučaju moglo raditi o krivičnim djelima, usmjerenim protiv zdravstvene bezbjednosti građana.

Džems Sulejmanagić, federalni poslanik BOSS-a istakao je da se u aktu Federalnog tužilaštva dalje navodi, citiramo: “da bi se moglo raditi o krivičnom djelu unošenja opasnih materija u Federaciju iz člana 310. Krivičnog zakona FBiH te o krivičnom djelu proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih životnih namirnica iz člana 248. Krivičnog zakona FBiH”, navedeno je u aktu Tužilaštva.

Prezentirani akt Federalnog tužilaštva potvrđuje osnovanost zahtjeva BOSS-a za provođenje krivične istrage protiv odgovornih lica Mlina “Husinski rudar” Ljubače, koja su uvezla jugoslovensku pšenicu bez validnog bh. certifikata o radiološkoj ispravnosti, kao i protiv odgovornih lica u Službi za inspekcije.

 

1.10.2002.

 

 

You may also like...