25.01.2002. – u povodu zahtjeva Izbornoj komisiji BiH za momentalnu smjenu Selima Beslagica

Vanredna press konferencija

 

u povodu zahtjeva Izbornoj komisiji BiH za momentalnu smjenu Selima Bešlagića sa funkcije guvernera Tuzlanskog kantona

Pravni zastupnik Bosanske stranke advokat Faruk Balijagić uputio je Izbornoj komisiji BiH zahtjev za momentalnu smjenu Selima Bešlagića sa funkcije guvernera Tuzlanskog kantona, zbog grubog kršenja Pravila i propisa OSCE-a.

Selim Bešlagić je, kao guverner Kantona, imenovan za člana Nadzornog odbora Fabrike cementa Lukavac, gdje je u nedavnom procesu privatizacije postao i jedan od dioničara, odnosno suvlasnika.

Advokat Faruk Balijagić je Izbornu komisiju podsjetio na član 111. Pravila i propisa OSCE-a gdje je nedvosmisleno navedeno da će – “izabranom članu organa vlasti prestati mandat prije isteka mandata – ako bude imenovan na funkciju čije je vršenje nespojivo sa funkcijom izabranog člana određenog organa”.

Članom 109. nedvosmisleno je navedeno da – “nijedna osoba koja je izabrana na javnu funkciju, ne može biti član upravnog, izvršnog ili nadzornog odbora preduzeća čijih je više od 25% kapitala u državnom vlasništvu”.

Na osnovu ovih činjenica je jasno da je Selim Bešlagić prekršio član 109. i da mu u skladu sa članom 111. treba prestati mandat na funkciji guvernera Tuzlanskog kantona.

 

 

25.1.2002.

You may also like...