02.06.2006.

u povodu dostavljanja u parlamentarnu proceduru zakona o reviziji privatizacije i održanog Sindikalnog foruma zbog ignorisanja teške ekonomsko-socijalne situacije u kojoj se nalaze radnici i penzioneri

 

Prema obavezama preuzetim na održanom Sindikalnom forumu predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je dostavio u parlamentarnu proceduru zakon o reviziji privatizacije. Zakon zasnovan na zahtjevima Saveza sindikata BiH Mirnes Ajanović je dostavio još 2003. godine, ali je zbog usaglašavanja sa vladinim zakonom, koji je obuhvatao samo dio privatizovanih preduzeća, Parlament odlučio da se u saradnji sa Savezom sindikata pripremi usaglašeni zakon. Obzirom da je Vlada ignorisala obavezu dostavljanja zakona u proceduru, predsjednik BOSS-a je Prijedlog zakona dostavio u identičnom obliku koji je usaglašen sa Savezom sindikata BiH, a kojim se treba ispraviti nepravda prema opljačkanim radnicima. Zaključci sa održanog Sindikalnog foruma će pomoći da se za narednu sjednicu izradi adekvatan program mjera rješavanja teškog stanja u kojem se nalaze radnici i penzioneri, obzirom da je zahtjev Mirnesa Ajanovića već upućen nadležnim radnim tijelima i Vladi Federacije na izjašnjenje.

 

2.6.06.

 

 

 

 

You may also like...