03.09.2002.

Press konferencija

 

u povodu protupropisnog onemogućavanja od strane HDZ-a, SDP-a i Stranke za BiH da se u dnevni red federalnog Parlamenta uvrsti Inicijativa za izmjenu Ustava Federacije u cilju ukidanja kantona

 

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je osudio sramno protupropisno onemogućavanje od strane HDZ-a, SDP-a i Stranke za BiH da se u dnevni red posljednje sjednice federalnog Parlamenta uvrsti BOSS-ova Inicijativa za izmjenu Ustava Federacije BiH u cilju ukidanja kantona i formiranja jedne Vlade za cijelu Federaciju.

Džems Sulejmanagić, kandidat BOSS-a za federalni Parlament je istakao da su SDP i Stranka za BiH, na zahtjev HDZ-a, protivno Poslovniku o radu federalnog Parlamenta, manipulišući sa šest verzija prijedloga dnevnog reda i rednim brojevima tačaka, protupropisnim glasanjem – skinuli sa dnevnog reda BOSS-ovu Inicijativu za izmjenu Ustava, koja je ispunila sve poslovničke uslove za raspravu.

Muhamed Moranjkić, nosilac liste BOSS-a za Parlament BiH je istakao da na zahtjev funkcionera HDZ-a, SDP i Stranka za BiH nisu dozvolili ni da se raspravlja o mogućnosti da se ukidanjem kantona usklade mehanizmi vlasti u oba entiteta, kako bi se prevazišli paralelizmi u vlasti, stekli uslovi za efikasnost administracije, uštedilo nekoliko stotina miliona maraka, i što je najbitnije, kako bi se prevazišao model dominacije nacionalnog nad građanskim principom.

Edim Kadić, kandidat BOSS-a za Skupštinu TK je upozorio da ne postoji nikakvo racionalno opravdanje za zadržavanjem štetnog i skupog uređenja Federacije na kantonalnom konceptu, jer je Inicijativa BOSS-a na tragu imperativa racionalizacije glomazne administracije i ukidanja paralelizama, čime bi se inicirao i proces administrativne reintegracije Bosne i Hercegovine.

 

3.9.2002.

You may also like...