04.05.1998.

Saopštenje za javnost

u povodu 18-te godišnjice od smrti Josipa Broza Tita

BOSS Logo 1

Bosanska stranka želi podsjetiti javnost i iskazati dužno poštovanje prema Josipu Brozu Titu, koji je umro prije 18 godina, 4. Maja 1980.

Vrijeme nakon Tita potvrđuje da je Titovo doba bilo najprogresivniji period na južnoslavenskim prostorima, naročito sa aspekta socijalne zaštite i prava svih građana na zagarantovanu egzistenciju, besplatno školstvo, zdravstvo, pa i neke druge vidove života koji su danas komercijalizovani. Penzioneri su imali penzije, antifašisti i borci mirnu starost, djeca su imala sve što je potrebno za zdrav razvoj.

Bosna i Hercegovina, a naročito bošnjački narod, duguju veliku zahvalnost prema Josipu Brozu Titu, koji je najzaslužniji za održavanje ZAVNOBiH-a, odnosno za opstanak državno- pravnog kontinuiteta naše zemlje. Bošnjački narod, nikad u svojoj istoriji, kao ni danas, nije doživio tako nagli progres, u smislu obrazovanja, kao što je to bilo za Titovog doba.

Bosanska stranka smatra da je naša ljudska i moralna obaveza da pamtimo samo one koji su zaslužni za naš pojedinačni i kolektivni boljitak.

Josip Broz Tito to svakako – jeste.

04.05.1998.

You may also like...