17.06.1998.

Saopštenje za javnost

u povodu najave da će studenti morati plaćati upisninu, odnosno školarinu

BOSS Logo 1

Najavu prijedloga kriterija za upis studenata u školsku 1998./99. godinu od strane Senata Sarajevskog univerziteta, po kojima će biti obavezno participiranje studenata u troškovima studija, Bosanska stranka smatra neprimjerenim trenutnoj materijalnoj situaciji u našoj zemlji. Naime, prema tim kriterijima, studenti bi morali plaćati astronomsku godišnju školarinu, koja bi pored troškova oko indeksa, upisnog i semestralnog lista, trebala iznositi čak 2.400 KM.

U svakom društvu koje računa na svoju budućnost, investicija u znanje je primarna obaveza, i stoga se Bosanska stranka oštro suprotstavlja pokušaju komercijalizacije obrazovnog procesa, jer se vlastita budućnost nacije i države ne može mjeriti tržišnim aršinima.

Iz razloga što odnos prema mladima ima puno značenje odnosa prema budućnosti zemlje, fokus interesovanja države mora biti mlada generacija, i stoga – Bosanska stranka traži da se u svim kantonima, odnosno u oba bosanskohercegovačka entiteta uvede socijalistički koncept za sve nivoe školovanja, po kome je svakom djetetu, odnosno svakom građaninu, omogućeno besplatno školovanje, jer je riječ o višem društvenom, a naravno i državnom interesu.

17.06.1998.

You may also like...