18.07.1998.

Saopštenje za javnost

u povodu neistina Nove hrvatske inicijative izrečenih u vezi ubistva građanke Sarajeva Marije Šilić

BOSS Logo 1Bosanska stranka smatra da je saopštenje za javnost Nove hrvatske inicijative, u povodu svirepog ubistva građanke Sarajeva Marije Šilić, tipičan egzemplar nacional-totalitarnog poimanja nacije, države i pravosuđa, budući da se gnusni zločin dovodi u kontekst navodne ugroženosti Hrvata u Sarajevu.

O kakvom se nonsensu radi najbolje ilustruje činjenica da je ubica Marije Šilić ni manje ni više nego – Hrvat, po imenu Slavko Lužajić,       ali ova kontradikcija očito ne smeta Novoj hrvatskoj inicijativi da radi po uzoru na svoje političke roditelje.

Nova hrvatska inicijativa poručuje: “Naše je strpljenje na izmaku!”, dodajući “da Hrvati u Sarajevu ne žele više brojati svoje mrtve u miru”. Stranka Krešimira Zubaka kao da želi reći da je naš glavni grad u najmanju ruku bio i ostao koncentracioni logor za građane hrvatske nacionalnosti.

Bosanska stranka smatra da ove gnusne neistine, i zloupotreba tragične sudbine Marije Šilić, ne bi zasluživale komentar da saopštenje Nove hrvatske inicijative nije objavljeno u više domaćih i stranih sredstava informisanja. Time je zločin počinjen iz koristoljublja dobio nacionalne konotacije, bez obzira što je ubica Hrvat, a ne Bošnjak, kako se indirektno imputira u saopštenju.

Bosanska stranka poziva Novu hrtvatsku inicijativu da povuče ovo sramno saopštenje i da se izvine građanstvu zbog očite zloupotrebe institucije javnog govora i obraćanja.

18.07.1998.

You may also like...