06.04.1998.

Saopštenje za javnost

u povodu političko-medijske zloupotrebe tragičnih sudbina boraca Armije RBiH, koji su zatočeni zbog sitnih prestupa

BOSS Logo 1

Bosanska stranka poziva demokratsku javnost da digne svoj glas i osudi političko-medijsku zloupotrebu tragičnih sudbina boraca Armije RBiH, koji su zbog sitnih prestupa zatočeni u kazamatima zemlje za koju su se borili.

Televizija Bosne i Hercegovine i još neki mediji pristali su da za potrebe Stranke demokratske akcije tobože “otkriju” da se u sarajevskom zatvoru nalazi oko 50 nekadašnjih boraca Armije RBiH, koji su osuđeni na po nekoliko godina zatvora zbog sitnijih prestupa i manjih krivičnih djela.

Navodna inicijativa Stranke demokratske akcije za pomilovanjem je više od farse, tim prije kad se zna da su upravo kadrovi SDA u pravosudnom sistemu najodgovorniji za zatočeništvo ovih ljudi. Stranka demokratske akcije je svoje navodno dušebrižništvo trebala pokazati prije nego im je nanesena sramota i nepravda. Danas ova inicijativa, uz asistenciju medijskih poslušnika, ne samo da je zloupotreba pravne države u svrhu političke promocije, već i svojevrstan grijeh prema ljudima i ljudskim sudbinama. Činjenica da se i ljudska sloboda može upotrebljavati u svrhu izborne kampanje dovoljna je legitimacija za one koji su još uvijek na vlasti.

Bosanska stranka zahtijeva pomilovanje ovih lica, i zaustavljanje svih postojećih i eventualnih budućih sličnih sudskih postupaka protiv boraca Armije RBiH koji se terete za sitnije prestupe počinjene u toku rata.

Bosanska stranka smatra da treba insistirati na krivičnom gonjenju istinskih profitera, a ne boraca koji su, da bi prehranili svoju porodicu, otuđili nekoliko kilograma krompira.

06.04.1998.

You may also like...