24.12.1998.

Saopštenje za javnost 

u povodu ponovnog kašnjenja penzija u vrijeme vjerskih i novogodišnjih praznika

BOSS Logo 1

Bosanska stranka ponovno kašnjenje penzija u vrijeme vjerskih i novogodišnjih praznika karakteriše kao još jedan dokaz opredjeljenja aktuelne vlasti da se penzioneri u cijelosti obesprave.

Današnji trenutak u kojem kasne isplate penzija naročito je osjetljiv kada se zna da su većina penzionera vjernici, i da neće moći ispratiti aktuelne vjerske praznike onako kako su navikli, i kako su zaslužili svojim višedecenijskim radom i izgrađivanjem ovog društva.

Penzionerima ne treba ni gospodluka ni snobizma, već bar minimum uvažavanja, i najmanje što su zaslužili jeste da pozne godine svoga života provedu u barem minimalnom rahatluku, a ne da budu žrtve nehumanosti državnih organa vlasti, koji nemaju ni duše ni sluha  za ljudske i egzistencijalne probleme i potrebe penzionera.

Bosanska stranka smatra sramnim činom nedavno protivpropisno usvajanje privremenog budžeta Federacije BiH za period januar mart 1999., u iznosu od 229 miliona KM, naravno, po običaju, za prosječne plate federalnih dabahljebaroša koje iznose preko 1000 KM, i za još mnoge beneficije, a da ljudima koji su izgradili ovu zemlju, i koji žive na ivici egzistencije – Vlada nije mogla isplatiti penzije.

Takođe, smatramo nehumanom bezobzirnošću činjenicu da su iz sredstava budžeta gotovo svi poslanici Parlamenta Federacije BiH podigli platu za novembar, a da penzionerima nije isplaćena penzija ni za septembar.

Bosanska stranka smatra neproduktivnim apelovati na državne organe vlasti da bar u toku vjerskih praznika isplate penzije penzionerima, ali želi javno poručiti da saosjeća sa njima u ovoj neljudskoj diskriminaciji njihovih prava.

24.12.1998.

You may also like...