05. mart 2000.

u povodu isključenja centralnog grijanja na Stupinama u zgradi B 8

Građani zgrade B 8 na Stupinama su obavijestili Bosansku stranku da su stanovi isključeni sa toplotnog napajanja uz obrazloženje JKP «Centralno grijanje» da Građevinsko preduzeće «Vranica» nije uplatilo dug za grijanje, odnosno nije izvršilo svoje obaveze prema opštini.

Obzirom da je protuzakonito isključivati toplotnu energiju bez sudskog naloga, posebno stanarima koji su uplatili grijanje, ukoliko se odmah ne nastavi sa distribucijom toplotne energije, Bosanska stranka će biti prinuđena podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Javnom komunalnom preduzeću «Centralno grijanje» zbog privrednog prestupa i zbog ugrožavanja zdravlja građana.

You may also like...