03. mart 2000.

u povodu ignorisanja socijalnih problema građana od strane vladajućih stranaka i tzv. opozicije

Bosanska stranka je više puta upozoravala na nepostojanje istinske opozicije u BiH, odnosno da je rad opozicije isto toliko jalov koliko i rad stranaka na vlasti. Nebriga za težak socijalni položaj građana, posebno iz ugroženih kategorija, prisutna je na svim nivoima države – od opštinskih vijeća i načelnika do skupština, parlamenata i vlada.

Činjenica da se tzv. opozicija radije bavi raspravama o visokoj politici nego o potrebama građana, govori u prilog tezi da između onih koji sebe nazivaju opozicijom i onih na vlasti – stoji znak jednakosti.

Jedan od ilustrativnih primjera je jučerašnja sjednica Opštinskog vijeća Zenica na kojoj se trebalo raspravljati o Informaciji o socijalnom položaju građana, posebno penzionera, nezaposlenih i radnika na čekanju.

Informacija o stanju navedenih kategorija nije rezultirala konstruktivnim dijalogom već potpunom nezainteresovanošću opštinskih vijećnika – kako iz vladajućih stranaka tako i iz tzv. opozicije.

I iz ovoga se jasno vidi da tzv. opozicione stranke kao što su SDP, SPP i sl. svojim predizbornim kampanjama prodaju maglu građanima, obećavajući im put u bolju budućnosti – a kada imaju konkretnu priliku da u legalnim institucijama zakonodavne vlasti poboljšaju status građana – onda šute.

You may also like...