05. februar 1998.

u povodu najave Elektroprivrede BiH da će građanima, ovog dijela Federacije, isključiti grijanje i vodu

Bosanska stranka sa ogorčenjem konstatuje da terorizam Elektroprivrede nad građanima Federacije ne jenjava, naprotiv. Uz prećutnu saglasnost odgovornih državnih instanci, u proteklih godinu dana, otuđena su ogromna finansijska sredstva od građana, uz, po više osnova, grubo kršenje državnih zakona.

I pored toga što je Elektroprivreda od osiromašenih građana, koji su morali prodavati stvari iz kuća da bi im se uključila električna energija, uspjela najmračnijim terorizmom naplatiti zastarjele račune, to nije bilo dovoljno.

Vrhunac svega je najava Elektrodistribucije da će isključiti električnu energiju Centralnom grijanju i Vodovodu zbog duga nastalog u ratnom periodu, a po nalogu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, čime će, ovom dijelu Federacije, biti isključena voda i grijanje u obdaništima, zdravstvenim ustanovama, školama i stambenim objektima, u periodu kada je centralno grijanje i te kako neophodno, ostavljajući građane bez elementarnih životnih uslova.

Sa moralnog aspekta, ovo je više od bezobzirnosti prema građanima, pogotovo kada se zna da su strane humanitarne organizacije izmirile ratna dugovanja, a nedavno je Elektroprivreda od Vlada Engleske, Kanade i Japana putem agencije ODA dobila donaciju u iznosu od 5 miliona dolara.

I pored stava imenovanih komunalnih preduzeća da se ratni dug iz kategorije domaćinstava, po Zakonu o obligacionim odnosima, ne može naplatiti, čelnici Elektroprivrede BiH očigledno i dalje nemaju namjeru priznavati zakone države Bosne i Hercegovine.

Na press konferenciji JP Elektroprivrede BiH, održanoj krajem januara, na novinarsko pitanje da li za njih važi Zakon o obligacionim odnosima i da li nepoštivanjem istog suspenduju zakone ove države, generalni direktor Meho Obradović i odgovorni predstavnici Elektroprivrede BiH su izjavili da imaju daleko efikasnije metode naplate, nego da se pridržavaju Zakona o obligacionim odnosima.

S obzirom na javno priznanje čelnika Elektroprivrede BiH da vrše naplatu bez zakonskog uporišta, Bosanska stranka poziva javnog tužioca da, u skladu sa svojim obavezama, pokrene postupak za krivičnu odgovornost predstavnika Elektroprivrede BiH, koji su pokušali, ali i uspjeli sredstvima prinude i ucjene od građana otuđiti velika novčana sredstva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

You may also like...