05.12.2014.

Press konferencija

u povodu održane treće redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su donesene značajne odluke za Grad Tuzlu, koje dodatno dokazuju da je Vijeće najaktivnija i najefikasnija zakonodavna institucija u BiH

press05122014

Gradsko vijeće Tuzla nastavlja sa izrazito aktivnim djelovanjem u cilju dokazivanja da vlast može biti odgovorna u zaštiti interesa građana daljim razvojem komunalne infrastrukture i obezbjeđenja uslova za zapošljavanje, te su i na trećoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća donesene značajne odluke za Grad, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Gradsko vijeće je usvojilo i Nacrt programa rada za 2015. godinu, koji je upućen u javnu raspravu, a dokaz da je najaktivnija zakonodavna institucija u BiH je prošlogodišnji izvještaj o radu Vijeća, prema kojem je od obaveze razmatranja 83 tačke realizovano – 622 materijala. Takođe, nastavljeno je sa realizacijom izgradnje poslovne zone “Kreka-sjever” usvajanjem potrebnih odluka, kako bi se obezbijedili izrazito povoljni uslovi privrednicima za otvaranje novih radnih mjesta. Usvojena je i Odluka o raspisivanju drugog javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada licima sa nastradalih područja u poplavama i klizištima a u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata. Odluka o usvajanju prostornog plana Grada Tuzla za period do 2030-te godine dodatno dokazuje da je Gradsko vijeće Tuzla najefikasnija zakonodavna institucija u državi, te da je u opštem teškom ekonomsko-političkom stanju u državi – jedina svijetla tačka, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

05.12.2014.

You may also like...