06.12.1998.

Saopštenje za javnost 

u povodu izmjene tarifnih stavova za prodaju električne energije

BOSS Logo 1

Bosanska stranka sa ogorčenjem konstatuje da terorizam Elektroprivrede nad građanima Federacije ne jenjava. Naprotiv, nakon terora koji traje više od dvije godine, Elektroprivreda je ponovo izvršila udar na standard građana Federacije, naravno, i ovaj put uz saradnju i saglasnost Vlade Federacije BiH.

Naime, u nemogućnosti da nastave sa pljačkaškim terorom, nakon konačne potvrde sudskih organa da je isključenje električne energije bez sudskog naloga protivzakonito, gospoda iz Elektrodistribucije su odlučila da – zima umjesto dosadašnja tri mjeseca, traje šest mjeseci od oktobra do marta. Elektrodistribucija bi tako dvostruko duže naplaćivala dvostruko više za isporučenu električnu energiju – iz postrojenja za koja su građani decenijama odvajali iz ličnih dohodaka.

Gospoda iz Vlade su to obrazložila potrebom uravnoteženja dijagrama opterećenja i optimizacijom elektroenergetskih postrojenja. Sa aspekta socijalnog statusa građana, koji će biti na udaru ove optimizacije, i nemogućnosti države da društvu, a naročito ugroženim kategorijama stanovništva, obezbjedi pristojan život ovakav čin može se jedino okarakterisati kao nemoralan, neljudski i profiterski.

Da li gospodin Edhem Bičakčić i gospoda u Vladi Federacije i Elektrodistribucije uopšte razmišljaju o tome odakle jedan penzioner, čija penzija iznosi stotinjak KM, a koju uz to i ne dobije može izdvojiti gotovo pola penzije za električnu energiju?! Ili, odakle ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, porodicama poginulih boraca, ljudima koji žive na minimumu egzistencije novac za zadovoljenje nezajažljive pohlepe monopolista u Elektrodistribuciji?

Pa čak i da naši građani nisu tek izašli iz ratnih strahota, čak i da nisu ogoljeni i osiromašeni u zadnjih osam godina vladavine političkih diletanata – ovakav postupak bio bi podjednako nemoralan pljačkaški atak na građanska prava.

Očigledno da je i ovdje, kao i u slučaju PTT-a i plaćanja zdravstvenih usluga, riječ o zloupotrebi monopola države u cilju pljačkanja građana.

Bosanska stranka traži od premijera Vlade Edhema Bičakčića, odnosno od Elektrodistribucije vraćanje cijena električne energije na prijašnji nivo, jer je sve drugo kriminal prema građanima.

06.12.1998.

You may also like...