08. april 2002.

u povodu zahtjeva Bosanske stranke za hitno utvrđivanje krivične odgovornosti struktura i pojedinaca koji su lobirali nezakonito vođenje tendera za oficijelno prenoćište federalnih poslanika

Bosanska stranka je uputila otvoreni zahtjev predsjedavajućem Predstavničkog doma federalnog Parlamenta, za sazivanje hitne sjednice Administrativne komisije Parlamenta – na kojoj će se detaljno razmotriti propusti pri vođenju i zaključivanju tendera za oficijelno prenoćište federalnih poslanika.

Bosanska stranka zahtijeva da Administrativna komisija detaljno ispita navode medija o pritisku vladajućih struktura da se za oficijelno prenoćište poslanika izabere skuplja tenderska ponuda.

BOSS zahtijeva da i federalni organi uprave ispitaju pojedinačnu odgovornost lica uključenih u nezakonito vođenje tendera, kojim je budžet Parlamenta F BiH oštećen za 70.000. KM.

You may also like...