29. juli 2002.

u povodu otvorenog poziva Bosanske stranke poslanicima federalnog Parlamenta da podrže Inicijativu za izmjenu Ustava F BiH za ukidanje kantona

Bosanska stranka upućuje otvoreni poziv poslanicima Parlamenta F BiH, da na sutrašnjoj sjednici Parlamenta podrže Inicijativu BOSS-a za izmjenu Ustava F BiH u cilju ukidanja kantona.

Usvajanjem Inicijative omogućilo bi se usvajanje amandmana na Ustav Federacije BiH – kojim bi se ukinulo kantonalno uređenje Federacije, odnosno glomazan, nepotreban i preskup administrativni birokratski aparat koji građane košta nekoliko stotina miliona KM.

You may also like...