01.12.2002. – u povodu ponovne prezentacije Programa BOSS-a za borbu protiv SIDE

Press konferencija

u povodu ponovne prezentacije Programa BOSS-a za borbu protiv SIDE 

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, u povodu Međunarodnog dana borbe protiv SIDE, ponovo je prezentirao BOSS-ov plakat i Program za borbu protiv SIDE, iz 1997. godine,           te je upozorio da nezainteresovanost bh. vlasti za zdravstvenu sigurnost građana, korumpiranost inspekcijskih, policijskih i drugih nadležnih organa, te veliki broj javnih kuća – stvaraju izuzetno pogodnu klimu za širenje SIDE u BiH.

Nerealizovana odluka federalnog Parlamenta, da se na osnovu prijedloga poslanika BOSS-a usvoji sveobuhvatan program borbe protiv droge, koja je jedan od osnovnih generatora SIDE, takođe dokazuje da vlast ne poduzima adekvatne mjere na polju borbe protiv ove opake bolesti.

Najnoviji izvještaji Svjetske zdravstvene organizacije, alarmantno upozoravaju na povećanu ekspanziju SIDE, a 36 miliona oboljelih i 21 milion umrlih, potvrđuje ozbiljnost upozorenja da bi kašnjenje sa izradom programa borbe protiv SIDE moglo ozbiljno ugroziti epidemiološku situaciju i u BiH.

BOSS poziva javnost na odlučnu i konkretnu akciju svih odgovornih subjekata – jer okretanje glave u stranu, od bolesti koja već uzima svoj tragični danak i u BiH, nije i ne može biti u interesu zdravstvene bezbjednosti građana, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

1. XII 2002.

You may also like...