14.06.2002. – u povodu ponovnog zahtjeva federalnog poslanika Mirnesa Ajanovica

Press konferencija

u povodu ponovnog zahtjeva federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića da se u dnevni red sjednice Parlamenta FBiH – uvrsti Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović, predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, uputio je ponovni zahtjev za uvrštavanje u dnevni red Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Zahtjev za uvrštavanje Prijedloga zakona u dnevni red sjednice Parlamenta FBiH, federalni poslanik Mirnes Ajanović, uputio je još u proteklom mandatu, međutim, obzirom da se radilo o posljednjoj sjednici Parlamenta, ista nije održana do kraja, te se nije stiglo raspravljati o zakonu. I pored brojnih zahtjeva aktuelnom sazivu Parlamenta FBiH da se Prijedlog zakona uvrsti u dnevni red, to još uvijek nije urađeno.

Bosanska stranka upozorava da bi se usvajanjem zakona postigao paritet u pravima osoba sa invaliditetom sa civilnim žrtvama rata, te bi na taj način bili uklonjeni svi elementi moguće diskriminacije.

Osobama sa invaliditetom vratilo bi se stečeno pravo na naknadu za tjelesno oštećenje, odnosno lična invalidnina, koja im je uskraćena, a civilne žrtve rata, kao poseban vid zaštite, u skladu sa ovim zakonom ostvarile bi pravo na porodičnu invalidninu i dodatak na djecu.

 

14.6.2002.

You may also like...