09. juli 2008.

NEPOŠTIVANJE ZASTAVI BiH PREDSTAVLJA KRIVIČNO DJELO

Zbog učestalog grubog nepoštovanja zastave BiH od strane antibosanski nastrojenih domaćih političara i drugih pojedinaca i institucija, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je pozvao nadležna ministarstva države i entiteta, da predlože zakonska rješenja kojima će konačno izvršiti obavezu usklađivanja krivičnog zakonodavstva sa državnim Zakonom o zastavi BiH. Iako je članom 6. Zakona o zastavi BiH propisano da nepoštovanje zastave BiH predstavlja kažnjivo djelo, te da će entiteti u vezi s tim usvojiti odgovarajuće propise, u bh. krivično zakonodavstvo još uvijek nisu ugrađene mjere kojima se adekvatno štiti ugled i čast BiH. Ekscesno antibosansko ponašanje premijera RS Milorada Dodika, ali idrugih antibosanskih nastorojenih pojedinaca i institucija koji ne poštuju državna obilježja BiH, ukazuje na otpornost nacionalističkog virusa koji napada državno bh. tkivo, ali i na opasnu neusklađenost bh. zakona. Na žalost, BiH još nema sankcije za antibosansko djelovanje, ali, da apsurd bude veći, ima zakone na osnovu kojih redovno i obilno finansira dokazano antibosanski nastrojene političke stranke i funkcionere, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...