09.05.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom

BOSS Logo 1

Dan pobjede nad fašizmom je jedan od najznačajnijih događaja u novijoj istoriji, jer je 9 maja, prije pedeset i četiri godine, poražena fašistička Njemačka.

Napredne države i antifašistički pokreti svijeta odlučno su se suprotstavili fašizmu i fašističkoj ideologiji, kao najmračnijem i najnehumanijem poretku u cjelokupnoj istoriji čovječanstva. Boreći se protiv sila tzv. “Osovine”, antihitlerovska koalicija je uspjela da dobije najznačajniju pobjedu u očuvanju i unapređenju demokratskih i civilizacijskih tekovina.

Zauzimajući se za pravednije odnose u Evropi, i Evropska unija je simbolično 9. maja zasnovana na temeljima pobjede nad fašizmom, pokazujući svojim primjerom da su integrativani procesi jedini način očuvanja prosperiteta i mira u svijetu.

Uzimajući u obzir protekle i sadašnje međunacionalne sukobe na Balkanu, Bosanska stranka poziva sve građane, demokratske stranke i antifašistička udruženja da dignu svoj glas protiv rata, nacionalne netrpeljivosti i militarističke svijesti.

09.05.1999.

You may also like...